Häerzlech wëllkomm am Jousefshaus!

D'Jousefshaus ass ee Centre intégré fir eeler Leit.

D'Jousefshaus bitt eeler Matbierger eng häerzlech a professionell Betreiung. D'Mataarbechter si ganz drop beduecht, fir op jiddwer Bewunner a seng Famill anzegoen an doduerch e familljegerecht Ëmfeld ze schafen.

De Club Senior steet Méindes bis Freides Persounen iwwer 50 Joer zur Verfügung.

Et gi gemeinsam Aktivitéiten ënnerholl an et verbréngt een den Dag mat erfuerenem Personal an agreabeler Gesellschaft.

Gemeinsam Spadséiergäng, Ausflich a Fester maachen d'Jousefshaus zu engem richtegen Doheem.

PersonenDivers